Mutation - ampD728(del)::kanMutation ampD728(del)::kan

Mutation ampD728(del)::kan