Mutation - asnC772(del)::kanMutation asnC772(del)::kan

Mutation asnC772(del)::kan