Mutation - barA784(del)::kanMutation barA784(del)::kan

Mutation barA784(del)::kan