Mutation - creC724(del)::kanMutation creC724(del)::kan

Mutation creC724(del)::kan