Mutation - cspI774(del)::kanMutation cspI774(del)::kan

Mutation cspI774(del)::kan