Mutation - cysA751(del)::kanMutation cysA751(del)::kan

Mutation cysA751(del)::kan