Mutation - cysC752(del)::kanMutation cysC752(del)::kan

Mutation cysC752(del)::kan