Mutation - gatD786(del)::kanMutation gatD786(del)::kan

Mutation gatD786(del)::kan