Mutation - gltS757(del)::kanMutation gltS757(del)::kan

Mutation gltS757(del)::kan