Mutation - mhpC789(del)::kanMutation mhpC789(del)::kan

Mutation mhpC789(del)::kan