Mutation - nanR754(del)::kanMutation nanR754(del)::kan

Mutation nanR754(del)::kan