Mutation - napC755(del)::kanMutation napC755(del)::kan

Mutation napC755(del)::kan