Mutation - proC751(del)::kanMutation proC751(del)::kan

Mutation proC751(del)::kan