Mutation - purT774(del)::kanMutation purT774(del)::kan

Mutation purT774(del)::kan