Mutation - serB784(del)::kanMutation serB784(del)::kan

Mutation serB784(del)::kan