Mutation - solA729(del)::kanMutation solA729(del)::kan

Mutation solA729(del)::kan