Mutation - tgt-770(del)::kanMutation tgt-770(del)::kan

Mutation tgt-770(del)::kan