Mutation - uvrD769(del)::kanMutation uvrD769(del)::kan

Mutation uvrD769(del)::kan