Mutation - yciM788(del)::kanMutation yciM788(del)::kan

Mutation yciM788(del)::kan