Mutation - yhhA778(del)::kanMutation yhhA778(del)::kan

Mutation yhhA778(del)::kan