Mutation - ynfG737(del)::kanMutation ynfG737(del)::kan

Mutation ynfG737(del)::kan