Mutation - nupX788(del)::kanMutation nupX788(del)::kan

Mutation nupX788(del)::kan