Mutation - tqsA749(del)::kanMutation tqsA749(del)::kan

Mutation tqsA749(del)::kan