Mutation - truC789(del)::kanMutation truC789(del)::kan

Mutation truC789(del)::kan