Mutation - rcsC771(del)::kanMutation rcsC771(del)::kan

Mutation rcsC771(del)::kan