Mutation - uspF739(del)::kanMutation uspF739(del)::kan

Mutation uspF739(del)::kan