Mutation - pptA754(del)::kanMutation pptA754(del)::kan

Mutation pptA754(del)::kan