CGSC Strain#: 6711
Strain Designation: DJK452      Source of Strain: D. Kolodrubetz
Sex: F- Chromosomal Markers: araD591, araCc-1336(Const), Δ(codB-lacI)3, λ-, ara(FG)63, gyrA270(NalR), relA1, thyA749, araE452, spoT1, thiE1
Strain Comments: References:

Return to Strain Description