CGSC Strain#: 5589
Strain Designation: 679-680      Source of Strain: E.L. Tatum
Sex: F- Chromosomal Markers: thr-1, leuB6(Am)
Strain Comments: References:

Return to Strain Description