Mutation - hycG723(del)::kanMutation hycG723(del)::kan

Mutation hycG723(del)::kan