Mutation - proA761(del)::kanMutation proA761(del)::kan

Mutation proA761(del)::kan