Mutation - sgcA768(del)::kanMutation sgcA768(del)::kan

Mutation sgcA768(del)::kan