Mutation - thrL721(del)::kanMutation thrL721(del)::kan

Mutation thrL721(del)::kan